Vestergaard & Knudsen er et dedikeret Family Office, der yder kvalificeret formueforvaltning og assistance til velhaverfamilier.

Vi tager hånd om din formue

Vores ydelser tager afsæt i dine behov

Vi tilpasser vores ydelser til netop dit behov, og laver efter en grundig forventningsafstemning en specificeret aftale om vores opgaver og leverancer. Vi har eget back-office, der kan administrere, bogføre, sørge for betalinger, rekvirere assistance etc.

Vi tilbyder uvildig sparring omkring dine investeringer med afsæt i din egen risikoprofil. Vi har fokus på at sikre fordeling mellem flere forskellige aktivklasser, og er selv specialister på ejendomsinvestering, finansiering og administration. Herudover har vi samarbejdspartnere inden for private equity og formueforvaltning.

Rådgivning, formuepleje og administration

Som Family Office tager vi også hånd om dine administrative opgaver, og kan klare mangeartede udfordringer inden for service og administration. Lad os drøfte netop dine behov.

 • Fastlæggelse af investeringsstrategi
 • Selskabsadministration
 • Bogføring
 • Kontakt til banker, revisor, myndigheder
 • Overvågning af formueforvalter
 • Køb og salg af virksomhed
 • Rapportering og evaluering
 • Ejendomsadministration
 • Byggestyring
 • Forsikringer
 • Bestyrelsesarbejde
 • Sparring
 • Facilitering